Thailand's Leading Exhibition
Organizer for Consumer Fair

16-24
Sep 2017

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thailand Best Shopping Fair

 

“ครอบครัว” เป็นสถาบันเล็กที่สุด แต่เป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญที่สุด ความรัก ความอบอุ่น ความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน การมีครอบครัวที่อบอุ่นทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสถานที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกครอบครัว ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยห้าของการดำรงชีวิต คือ “บ้าน” จากคำสองคำนี้ได้ถูกต่อยอดมาเป็น Core ของงาน ที่เราต้องการนำสองปัจจัยนี้มาประสานกันเพื่อสร้างอีเว้นท์ที่ใส่ใจครอบครัวคนไทยเป็นพิเศษ

 

งาน Thailand Best Shopping Fair คืองานแสดงสินค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว ในความเชื่อที่ว่า “บ้าน คือ จุดเริ่มต้นของครอบครัว” เราจึงคำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าภายในบ้านและสินค้าสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน ผนวกเข้ากับประสบการณ์ความสุขของครอบครัวจากการเข้าร่วมชมงาน

 

บ้าน คือ จุดเริ่มต้นของครอบครัว ความสุขของครอบครัว คือ การเติมเต็มความรู้สึกให้แก่กัน และบ้านก็เช่นกันที่อาจเติมเต็มความสุขให้แก่ครอบครัวได้ Thailand Best Shopping Fair ถูกออกแบบขึ้นใหม่มาเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ของความสุข ความอบอุ่นที่แต่ละครอบครัวจะได้รับผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น Family-Oriented ภายในงาน และรวมไปถึงประเภทของสินค้าที่ถูดคัดสรรมาให้ตอบโจทย์ความเ็นครอบครัวอย่างลงตัว

 

ประเภทสินค้าภายในงานแฟร์เพื่อครอบครัวคนไทย

Interior and Furniture

Home Appliances & Technology

Home Accessories 

Baby & Kid

Gardens

Health & Wellness

Styles: Fashion, Jewelry & Leather 

Eat & Drink Festival