Thailand's Leading Exhibition
Organizer for Consumer Fair

27-4
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

ครั้งแรก กับงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน

ระดับภูมิภาคเต็มรูปแบบที่ ขอนแก่น

" ขอนแก่น เฟอร์นิเจอร์ แฟร์ "

พบกลุ่มกำลังซื้อใหม่จากเมืองขอนแก่น เมืองศูนย์กลางทางภาคอีสาน

ที่พร้อมดึงกำลังซื้อจากทั้งอุดรธานี หนองคาย และเวียงจันทร์

เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแห่งใหม่ของประเทศไทย KICE 

( ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น )

 

Date :   27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561
Time :     10:00-20:00 hrs.
Venue :  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ( KICE )


สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า