Thailand's Leading Exhibition
Organizer for Consumer Fair

Furniture Show 2018

Furniture Show 2018

กับการเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของงานแสดงสินค้าเพื่อบ้าน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค ครบ คุ้ม เพื่อบ้านในงานเดียว

 

ทำไมต้องเข้าร่วมงานนี้ ?

- ผู้บริโภคนิยมซืื้อสินค้าในงานแสดงสินค้ามากกว่าห้าง เนื่องจากโปรโมชั่น และบรรยากาศที่ชวนแก่การซื้อ

- ขยายไลน์สินค้าภายในบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อสินค้าบ้านที่ครบถ้วนในที่เดียว

- จุดแข็งของเวิลด์แฟร์ ที่เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับบ้านมาอย่างยาวนาน และมีผู้แสดงสินค้าที่ร่วมแสดงสินค้าต่อเนื่องกว่า 90%

- ทุ่มงบประมาณในการประชาสัมพันธ์มากกว่าผู้จัดงานอื่น เพื่อดึงกลุ่มกำลังซื้อเข้าสู่งาน

 

กลุ่มสินค้าที่ขยายพื้นที่เพิ่มเติมมีดังนี้

- ห้องครัว 

- โคมไฟและหลอดไฟ

- กีฬาและสันทนาการ

- สัญญาณกันขโมยและกล้องวงจรปิด

- ผลิตภัณฑ์สี

- พื้นและผนัง

- ไอทีและมือถือ

- อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา , เครืองมือและฮาร์ดแวร์ , จัดเก็บและทำความสะอาด

 

เงื่อนไขในการเข้าร่วมงานและสิทธิพิเศษ

- ผู้ร่วมแสดงสินค้าได้รับส่วนลด 35% จากราคาคูหาปกติ ( 65,900 บาท / คูหา / 9 ตารางเมตร ) พร้อมคูหามาตรฐาน

- เป็นผู้แสดงสินค้าที่ยังไม่เคยร่วมงานกับ เวิลด์แฟร์ หรือผู้แสดงสินค้าเดิมที่งดเว้นการเข้าร่วมงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ผู้ประสงค์เข้าร่วมแสดงสินค้าต้องยื่นหนังสือรับรอง และ ภพ.20 เพื่อตรวจสอบประวัติการร่วมงานเดิม

 

รูปแบบการจัดพื้นที่

- พื้นที่การจัดแสดงสินค้าแบ่งออกเป็นคูหา คูหาละ 9 ตารางเมตร ( 3x3 เมตร )

- ภายในคูหามาตรฐานประกอบด้วย

   - ผนัง 3 ด้านสำหรับคูหาปกติ

   - ไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 ดวง ปลั๊กไฟ ขนาด 5 แอมป์

   - พรมปูพื้น

   - ป้ายชื่อผู้แสดงสินค้า

- คูหาที่เป็นมุมต้องจองพื้นที่ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2.5 คูหา ( 22.5 ตารางเมตร )

 

>>> สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า <<<